ინგლისური ენის შესწავლისა და განმტკიცების 4 ყველაზე ეფექტური მეთოდი

ჩვენ ირგვლივ ინგლისურის მცოდნე ადამიანების რიცხვი თანდათან მატულობს. ამ რეალობაში უცხო ენის გარეშე ცხოვრება, მუშაობა და კომუნიკაცია თითქმის შეუძლებელია. ბავშვობიდან ვსწავლობთ ინგლისურს, რუსულს, მაგრამ ყველანაირ ცოდნას სჭირდება მუდმივად გამეორება, მით უმეტეს თუ ისეთ გარემოში გიწევს ცხოვრება, სადაც ხშირად ვერ შეხვდები უცხო ენაზე მოსაუბრეს. ყველა მშობელს სურს ასწავლოს ენა თავის შვილს, თუმცა მშობლებიც არანაკლებ მონდომებულები არიან ამ საკითხში და ცდილობენ არ დაივიწყონ უცხო ენა. ერთია ისწავლო და მეორეა შეინარჩუნო ცოდნა. ენის შესწავლის მეთოდი ბევრია, თუმცა ახლა წარმოგიდგენთ მათგან ყველაზე პრაქტიკულებსა და ფართოდ გავრცელებულებს.

1. კლასიკური მეთოდი – წერა-კითხვა და გრამატიკა. ეს მეთოდი სკოლებსა და უნივერსიტეტებში გამოიყენება. ასევე მაშინ, როდესაც ინდივიდუალურად ემზადებიან ინგლისურში. მისი მიზანი ენის ფუნდამენტური შესწავლაა და გამართლებულიც გახლავთ, თუმცა ამ მეთოდის ნაკლი, პრაქტიკული ნაწილის ნაკლებობაა. ენის შესწავლა მხოლოდ პედაგოგზეა დამოკიდებული.

2. კომუნიკაცია – ეს მეთოდი მხოლოდ უცხოენოვან გარემოში ყოფნით გულისხმობს ენის შესწავლას. უცხოენოვან ადამიანებთან მუდმივი კონტაქტი და მათთან კომუნიკაციის დამყარების მცდელობა ყოველგვარ ბარიერს თამამად გადაგალახვინებთ. ამის შედეგად, თქვენ სასაუბრო ენას დაეუფლებით, უფრო საფუძვლიანად შესწავლისთვის კი მოგიწევთ ლიტერატურის გადახედვაც.
3. აუდიო მეთოდი – მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ საწყის ეტაპზე მოსწავლე ისმენს საუბარს უცხო ენაზე. მისთვის აუცილებლობას არ წარმოადგენს პროცესში ჩართვა, საკმარისია მხოლოდ ყურადღებით უსმინოს ფონოგრამას. სწრაფად სწავლებას ხელს უწყობს ასევე ფილმების ორიგინალში ყურება, ვიდეოზე დართული სუბტიტრები და აუდიო ჩანაწერის თარგმანი. ბილინგვურ ტექსტებს, რომელიც ასევე ძალიან ეფექტურია, მოყვება აუდიო მასალები, რომლებიც სიტყვის მარაგის გასამდიდრებლად ძალიან პრაქტიკულია.
4. ბილინგვური ტექსტები – ბოლო დროს ძალიან გაიზარდა მოთხოვნილება და საკმაოდ შედეგიანი გახდა ორენოვანი წიგნები. მხატვრული ნაწარმოებები, რომლებიც პარალელურად 2 ენაზეა დაბეჭდილი. ტექსტები ერთმანეთს მიჰყვება და საშუალებას იძლევა მშობლიურ ენაზე წაკითხული, იქვე შეადაროთ უცხოენოვან თარგმანს (ან პირიქით, დედანს). ამ მეთოდს ძალიან კარგად იყენებენ მოზარდებიც და ზრდასრულებიც. წიგნების ეფექტი უფრო იზრდება, თუ მათ მოსასმენი დისკიც მოჰყვება. ეს მეთოდი ძალიან კარგია ენის განსამტკიცებლად, ცოდნის შესანარჩუნებლად, ასევე იმისთვის, რომ გავეცნოთ ცნობილი მწერლების ნაწარმოებებს ორიგინალში.
საქართველოში ყველა ჩამოთვლილი მეთოდის გამოყენება შეგიძლიათ. არჩევანი კი თქვენზეა.

წყარო:http://www.mshoblebi.ge

კომენტარები

სხვა სიახლეები