10 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერ­ძი
გა­მო­ნა­ხეთ კე­თი­ლი სი­ტყვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ყვე­ლა “გუ­ლის კარს” გა­ა­ღებს. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან. მისი სურ­ვი­ლე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით იმოქ­მე­დეთ
კურო
დი­ლით და­ის­ვე­ნეთ, გა­მო­ი­ძი­ნეთ, გან­სა­კუთ­რე­ბით ქალ­ბა­ტო­ნებ­მა. მო­ე­რი­დეთ კოს­მე­ტი­კუ­რი პრო­ცე­დუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას. სა­ღა­მო კარ­გია მე­გობ­რუ­ლი შეკ­რე­ბის მო­სა­წყო­ბად.
ტყუ­პი
კარ­გი დღეა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. მთა­ვა­რია, გვერ­დით კარ­გი თა­ნა­მო­აზ­რე გყავ­დეთ. სა­ღა­მოს რო­მან­ტი­კულ გან­წყო­ბა­ზე დად­გე­ბით. მზრუნ­ვე­ლო­ბით გა­ა­ნე­ბივ­რეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი.
კირჩხი­ბი
თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­თვის ხართ მზად; დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ ბი­ნის მო­წყო­ბას, შე­ი­ძი­ნეთ სა­ო­ჯა­ხო ნივ­თე­ბი. არ გა­მო­აკ­ლდეთ მე­გობ­რულ წვე­უ­ლე­ბას.
ლომი
კარ­გი დღეა მე­გობ­რუ­ლი და ნა­თე­სა­უ­რი წვე­უ­ლე­ბის მო­სა­წყო­ბად, სი­ლა­მა­ზის სა­ლონ­ში სტუმ­რო­ბი­სა და მგზავ­რო­ბის­თვის. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან.
ქალ­წუ­ლი
ნუ გა­იხ­სე­ნებთ წარ­სულს; გან­სა­კუთ­რე­ბით, უსი­ა­მოვ­ნოს. კარ­გი დღეა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. პარ­ფი­უ­მე­რი­სა და სა­ო­ჯა­ხო ნივ­თე­ბის შე­სა­ძე­ნად.
სას­წო­რი
მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. სა­ღა­მოს და­ეს­წა­რით მე­გობ­რულ, ელი­ტურ წვე­უ­ლე­ბას. უხამს წი­ნა­და­დე­ბა­ზე ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ უა­რის თქმა.
მო­რი­ე­ლი
აკონ­ტრო­ლეთ ქცე­ვა და მა­ნე­რე­ბი. კარ­გი დღეა სა­ი­დუმ­ლო ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­სა­ღე­ბად. სა­ღა­მოს მო­ე­რი­დეთ ხმა­უ­რი­ან წვე­უ­ლე­ბას და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო შეხ­ვედ­რა და­გეგ­მეთ.
მშვილ­დო­სა­ნი
დილა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა/დას­რუ­ლე­ბას და­უთ­მეთ. შუ­ა­დღის­კენ ამო­სუნ­თქვას შეძ­ლებთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან.
თხის რქა
სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბის­თვი­საც მო­ი­ცა­ლეთ. დე­კემ­ბერ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი მო­ე­რი­დეთ ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა­სა და ნევ­რო­ზუ­ლო­ბას.
მერ­წყუ­ლი
დი­ლას ნუ და­ი­წყებთ ახალ საქ­მე­ებს. მიჰ­ყე­ვით დი­ნე­ბას, მო­აგ­ვა­რეთ ყო­ველ­დღი­უ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიმ­ძაფ­რდეთ გრძნო­ბე­ბი ყო­ფი­ლი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლის მი­მართ.
თევ­ზე­ბი
ნუ ხართ გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი. მშვი­დად შეხ­ვდით ცვლი­ლე­ბებს. სა­ღა­მოს რო­მან­ტი­კულ გან­წყო­ბა­ზე დად­გე­ბით. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი მზრუნ­ვე­ლო­ბით აავ­სეთ.

კომენტარები

სხვა სიახლეები