რისი გაკეთება უწევთ მუსულიმან ქალებს ქმრებისთვის

1. ინტიმურ ურთიერთობებში:
ცოლისთვის დაუშვებელია უარი უთხრას ქმარს, თუ ის მოისურვებს მასთან დაამყაროს სქესობრივი კავშირი.
2. წინდახედულობა საუბრებში:
ცოლისთვის არ შეიძლება ოჯახური საქმეების განხილვა სხვებთან. მეუღლეების ინტიმური ურთიერთობები კი – ეს ის სფეროა, რომელზეც უცხო პირმა საერთოდ არაფერი არ უნდა იცოდეს.
3. ქმრისადმი მორჩილება:
ეს არა მხოლოდ ინტიმურ ურთიერთობებს ეხება, არამედ ყველა სხვა სფეროებსაც. ერთადერთი შემთხვევა, როცა ცოლს შეუძლია არ დაემორჩილოს ქმარს – თუ ის ისლამის საწინააღმდეგოდ მიდის. მაგალითად, როდესაც რამადანის თვეში ქალს სურს დაიცვას მარხვა, მისი ქმარი კი, რაღაც მიზეზის გამო, ცდილობს ხელი შეუშალოს.
მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ქალს სურს დაიცვას რომელიმე არა აუცილებელი მარხვა, ამაზე მან ქმრის თანხმობა უნდა მიიღოს: ეს დაკავშირებულია მის უფლებასთან დაიკმაყოფილოს საკუთარი სქესობრივი მოთხოვნილებები მაშინ, როცა ეს მას სურს.

წყარო: http://gaecanit.com

კომენტარები

სხვა სიახლეები