რაშია თქვენი სექსუალურობის საიდუმლო ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?

ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ზო­დი­ა­ქოს ამა თუ იმ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ფლობს კონ­კრე­ტულ ქა­რიზ­მას სექ­სუ­ა­ლუ­რი კუ­თხით და ეს თი­თო­ე­უ­ლის შემ­თხვე­ვა­ში სხვა­დას­ხვა თვი­სე­ბით არის გა­მო­ხა­ტუ­ლი. მა­ინც რა არის თქვენ­ში ფი­ზი­კუ­რი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბის ინ­დი­კა­ტო­რი?

ვერ­ძე­ბი ცხელ­სის­ხლი­ა­ნე­ბი არი­ან. მათი სექ­სუ­ა­ლუ­რი შარ­მი მო­უს­ვენ­რო­ბა­სა და ენერ­გი­უ­ლო­ბა­შია.

კუ­როს სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა ვლინ­დე­ბა სხე­უ­ლის “მა­დი­ან” ფორ­მებ­სა და დიდ სექ­სუ­ა­ლურ მა­და­ში.

ტყუ­პი გა­სა­ოც­რად კრე­ა­ტი­უ­ლია, როცა საქ­მე სექსს ეხე­ბა. მისი მოქ­ნი­ლო­ბა პარტნი­ორს მუ­დამ აო­ცებს. ყო­ველ­თვის მზა­და­აა გა­მო­ცა­დოს რა­ღაც ახა­ლი.

კირჩხი­ბის სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა ხში­რად შე­ფა­რუ­ლია. ის მხო­ლოდ ძა­ლი­ან ახლო კონ­ტაქ­ტის დროს იხ­სნე­ბა. სა­მა­გი­ე­როდ, პარტნი­ორს მისი გრძნო­ბე­ბის სიღ­რმე გა­ა­ო­ცებს.

ლო­მის სექ­სუ­ა­ლუ­რი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბა მის იმი­ჯში მდგო­მა­რე­ობს. ის ყო­ველ­თვის არის მო­წო­დე­ბის სი­მაღ­ლე­ზე ვი­ზუ­ა­ლუ­რი კუ­თხით.

ქალ­წუ­ლის სექ­სუ­ა­ლუ­რი შარ­მი დახ­ვე­წი­ლო­ბა­შია. ეს არის ზო­დი­ა­ქოს გა­რეგ­ნუ­ლად ყვე­ლა­ზე მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი, თუმ­ცა ში­ნა­გა­ნად ყვე­ლა­ზე ამო­რა­ლუ­რი ნი­შა­ნი.

სას­წო­რის სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა მისი ღი­მი­ლის თან­მდე­ვია. ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ღი­მი­ლით აჯა­დო­ე­ბენ პარტნი­ო­რებს.

მო­რი­ე­ლი თა­ვად სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბაა. ის არის ბრუ­ტა­ლუ­რად მომ­ხიბ­ვლე­ლი და სექ­სუ­ა­ლუ­რი, არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა ლა­მა­ზია იგი თუ შე­უ­ხე­და­ვი.

მშვილ­დო­სა­ნის სექ­სუ­ა­ლუ­რი შარ­მი მის და­უდ­გრო­მელ ხა­სი­ათ­ში მდგო­მა­რე­ობს. ეს ადა­მი­ა­ნი ძნე­ლია მო­აქ­ციო სა­კუ­თარ გავ­ლე­ნა­ში. მის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად ბევ­რი შრო­მაა სა­ჭი­რო.

თხის რქე­ბი მო­ზო­მი­ლე­ბი, თუმც კი ში­ნა­გა­ნად სა­ოც­რად სექ­სუ­ა­ლუ­რე­ბი არი­ან. მათი მთა­ვა­რი “კო­ზი­რი” კი არ­ჩე­უ­ლი პარტნი­ო­რი­სად­მი ერ­თგუ­ლე­ბაა.

მერ­წყუ­ლის სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა გო­ნებ­რივ მო­ნა­ცე­მებ­ზე გა­დის. იგი ინ­ტე­ლექ­ტის მეშ­ვე­ო­ბით ახერ­ხებს ყო­ველ­თვის სა­პი­რის­პი­რო სქეს­ში ვნე­ბის ცე­ცხლის დან­თე­ბას.

თევ­ზე­ბი სექ­სუ­ა­ლუ­რია მხო­ლოდ ისეთ პარტნი­ორ­თან, რო­მელ­თა­ნაც ემო­ცი­უ­რად გრძნობს კავ­შირს.

წყარო:https://www.ambebi.ge

კომენტარები

სხვა სიახლეები