რას ნიშნავს შენი სახელის პირველი ასო – ტესტი, რომელიც ცხოვრების აწყობაში დაგეხმარებათ

219
SHARE

ა – ძალაუფლება, სიძლიერე.

ბ – დიდი გრძნობის უნარი.

გ – იდუმალება.

დ – კომუნიკაბელურობა, ადამიანების მიზიდვის უნარი.

ე – მობილიზების უნარი, სიცოცხლისუნარიანობა.

ვ – არასაიმედოობა, უსისტემობა.

ზ – მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა, მატერიალური სირთულეები.

თ – ინტელიგენტურობა, შემოქმედებითობა.

ი – შთამბეჭდაობა, დაძაბულობა.

კ – დიდი მოთხოვნები და მათი მიღწევისას მკვეთრად გამოხატული ნერვიულობა.

ლ – ჰარმონიულობა, ლოგიკა, გამომგონებლობის ნიჭი.

მ – შრომისმოყვარეობა და პედანტურობა.

ნ – დიდი ენერგია და შემოქმედებითი ამბიცია.

ო – ემოციურობა, უსაფუძვლო ვნებათაღელვა.

პ – მოკრძალებულობა, ადამიანებთან ურთიერთობისას დისტანცია, მარტოსულობა.

ჟ – საკუთარ თავში დაურწმუნებლობა, ყოყმანი.

რ – მუდმივი დაძაბულობა, ძლიერი ემოციურობა.

ს – ხშირი დეპრესიები, ნერვოზულობა, დათრგუნული ხასიათი.

ტ – გამუდმებული ძიება, იდეალისკენ ლტოლვა.

უ – გამძაფრებული ინტუიცია, შიშისა და შფოთვისკენ მიდრეკილება.

ფ – სინაზე, ყველანაირ გარემოსთან შეგუების უნარი.

ქ – ინტელექტუალობა, შემოქმედებითი ამბიციები.

შ – ეჭვიანობა, უკომპრომისობა.

ც – შინაგანი განცდების მძაფრად გამოხატვის უნარი.

ჩ – ერთგულება.

ჯ – ფსიქოლოგიური წონასწორობის ძიება.

ხ – მგრძნობიარე ხასიათი, სექსუალური პრობლემები.
წყარო:http://www.pomada.ge

FB კომენტარები

კომენტარი