მთვარეზე წყლის არსებობა საბოლოოდ დადასტურდა

NASA-მ მთვარეზე წყლის არსებობა ოფიციალურად დაადასტურა. მეცნიერებმა ჯერ კიდევ არ იციან, რამდენად გამოდგება ეს აღმოჩენა მთავარ რესურსად. თუმცა, მათივე თქმით, ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი აღ­მო­ჩე­ნაა, რო­მე­ლიც მთვა­რე­ზე ახა­ლი კვლე­ვე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა.
BBC-ის ცნობით, კვლე­ვა ტე­ლეს­კოპ Sofia-ს სა­შუ­ა­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და. ტე­ლეს­კო­პის სა­შუ­ა­ლე­ბით მთვა­რე­ზე აღ­მო­ა­ჩი­ნეს წყლის მო­ლე­კუ­ლე­ბი.
ცნობისათვის, მეც­ნი­ე­რე­ბი მთვა­რე­ზე წყლის არ­სე­ბო­ბის შე­სა­ხებ ჯერ კი­დევ 2009 წელს სა­უბ­რობ­დნენ, თუმ­ცა, მა­შინ და­ზუს­ტე­ბით თქმა არ შე­ეძ­ლოთ.

კომენტარები

სხვა სიახლეები