“მედგიდი” ისევ გააქრეს… არ ვიცი, ვის რას ვუშავებდით, როცა გაუმართავი სისტემის გვერდით ვიდექით” – სოფო ჯაფარიძე

კი­დევ ერთხელ, ჩემ­თვის ძა­ლი­ან მტკივ­ნე­ულ და მძი­მე სა­კი­თხზე მი­წევს სა­უ­ბა­რი – “მედ­გი­დი” ისევ გა­აქ­რეს , – ამის შე­სა­ხებ სა­მე­დი­ცი­ნო „ფე­ის­ბუქ -ჯგუ­ფის“ “მედ­გი­დი“ დამ­ფუძ­ნე­ბელ­მა, სოფო ჯა­ფა­რი­ძემ გა­ნა­ცხა­და.

მისი თქმით, ეს და­გეგ­მი­ლი კი­ბერ­თავ­დას­ხმის შე­დე­გად მოხ­და.

“რო­გორც გახ­სოვთ, ერთი კვი­რის წინ ჩვე­ნი ჯგუ­ფი სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლი­დან გაქ­რა. რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, ჩვენ ახა­ლი ჯგუ­ფი შევ­ქმე­ნით და ერთ კვი­რა­ში „მედ­გიდ­მა” 75 000 ადა­მი­ა­ნი გა­ა­ერ­თი­ა­ნა. ერთი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჩვენ ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლე გა­და­ვარ­ჩი­ნეთ. გა­მო­რი­ცხუ­ლია, რომ „ფე­ის­ბუქს“ ყო­ველ­გვა­რი გაფრ­თხი­ლე­ბის გა­რე­შე მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­ექ­რო ჩვე­ნი ჯგუ­ფი“, – აღ­ნიშ­ნა ჯა­ფა­რი­ძემ.

მან­ვე გან­მარ­ტა, რომ მის­თვის უც­ნო­ბია, ამ ყვე­ლაფ­რის უკან ვინ შე­იძ­ლე­ბა იდ­გეს.

“არ ვიცი, ვის რას ვუ­შა­ვებ­დით, როცა გა­უ­მარ­თა­ვი და უნი­ა­თო სის­ტე­მის გვერ­დით ვი­დე­ქით და ადა­მი­ან­თა სი­ცო­ცხლის გა­და­სარ­ჩე­ნად ვიბ­რძო­დით. არ ვიცი, ეს რა მი­ზანს ემ­სა­ხუ­რე­ბა, მაგ­რამ ცხა­დია, რომ „მედ­გი­დი“ ერ­თა­დერ­თი ნა­თე­ლი წერ­ტი­ლი იყო იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც სრუ­ლი­ად უი­მე­დოდ იყ­ვნენ დარ­ჩე­ნი­ლი. თქვენ ეს ერ­თა­დერ­თი იმე­დიც გა­უქ­რეთ.

„მედ­გი­დის“ და­არ­სე­ბის წუ­თი­დან, ჩვე­ნი მი­ზა­ნი არას­დროს ყო­ფი­ლა ვინ­მეს­თან ჯიბრში დგო­მა ან უაზ­რო კრი­ტი­კა. რა­ტომ გვებ­რძვით? რაში გიშ­ლით ხელს? გვერ­დით გიდ­გა­ვართ და ძა­ლი­ან ხში­რად თქვენს გა­სა­კე­თე­ბელ­საც ჩვენ ვა­კე­თებთ. რო­დე­საც ქვე­ყა­ნა არის მძი­მე ომ­შია, იმის ნაც­ვლად, რომ გა­მო­გე­ყე­ნე­ბი­ნათ, რაც არა­ერ­თხელ შე­მოგ­თა­ვა­ზეთ, და ერ­თად გვებ­რძო­ლა ამ უხი­ლავ მტერ­თან, ისევ ჩვენ გვებ­რძვით. უმ­ჯო­ბე­სია, რომ ჩვენ­თან ბრძო­ლის დრო ადა­მი­ა­ნებ­ზე ზრუნ­ვა­ში და­ხარ­ჯოთ, რად­გან ისი­ნი სრუ­ლი­ად უპატ­რო­ნოდ არი­ან დარ­ჩე­ნი­ლი.

გპირ­დე­ბით, რა დრო­საც და­ვი­ნა­ხავთ, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის აღარ ვიქ­ნე­ბით სა­ჭი­რო, თა­ვად­ვე გავ­ქრე­ბით. არ გვებ­რძო­ლოთ, რად­გან ისევ გა­ვა­კე­თებთ ჯგუფს და გა­ვაგ­რძე­ლებთ ადა­მი­ან­თა დახ­მა­რე­ბას. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს დრო, რათა ჩვენ­თან ერ­თად მო­ქა­ლა­ქე­ებს და­ეხ­მა­როთ“, – გა­ნა­ცხა­და სოფო ჯა­ფა­რი­ძემ.

წყარო: ambebi.ge

კომენტარები

სხვა სიახლეები