მა­რი­ხუ­ა­ნას არო­მა­ტის მქო­ნე ჭაჭა, პრეზერვატივი ზურა ჯაფარიძის გამოსახულებით … – რა იყიდება “გირჩის” მიერ გამართულ “ფლი მარკეტზე”

“გირ­ჩის” ოფი­სის ეზო­ში ღო­ნის­ძი­ე­ბა “ფლი მარ­კე­ტი” მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ღონისძიებაზე სხვა­დასხვა კომ­პა­ნი­ე­ბის მიერ წარმოდგენილი პროდუქციის გაყიდვა მოეწყო: მა­რი­ხუ­ა­ნას არო­მა­ტის მქო­ნე ჭაჭა, კონ­ტრა­ცეპ­ტი­ვე­ბი, მა­ი­სუ­რე­ბი, ჩან­თე­ბი, პრე­ზერ­ვა­ტი­ვი ზურა ჯა­ფა­რი­ძის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბით, რო­მელ­საც თან პოს­ტე­რი მოჰ­ყვე­ბა , “გირ­ჩის” ლო­გო­ი­ა­ნი ტი­ლოს ჩან­თები და ასე შემდეგ.
“გირ­ჩის” წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის თქმით, გა­ყი­დუ­ლი პრო­დუქ­ცი­ი­დან შე­მო­სუ­ლი თან­ხა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო და სხვა სა­ხის ხარ­ჯე­ბის და­ფარ­ვას მოხ­მარ­დე­ბა.

კომენტარები

სხვა სიახლეები