„ლომისობას სისხლის წვიმას რომ მოიყვანთ, მერე გაიხსენეთ ჩინელები გველებს რომ ჭამენ“ – ქართველი გოგო ინფექციურიდან საზოგადოებას მიმართავს

25 წლის თამუნა ლუტიძე, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. იგი ორი კვირის წინ ჩინეთში იმყოფებოდა და კორონავირუსთან დაკავშირებით არსებული ვითარების გამო, უსაფრთხოების ზომები მიიღეს. ამის შესახებ იგი სოციალურ ქსელში ვრცელ პოსტს აქვეყნებს:

“დღეს დი­ლას ინ­ფექ­ცი­ურ­ში გა­დაყ­ვა­ნი­ლი 25 წლის ქალი მე ვარ და კო­მენ­ტა­რებ­ში ჩამ­ქო­ლეს. ბევ­რი ვი­ფიქ­რე გა­მე­ზი­ა­რე­ბი­ნა თუ არა და გა­დავ­წყვი­ტე ტყუ­ილ­ში მყოფ ხალ­ხს ვე­ცა­დო სი­მარ­თლე და­ვა­ნა­ხო:1. თბი­ლი­სის აე­რო­პორ­ტში ჩა­მოს­ვლის შემ­დეგ, (შუ­ა­ღა­მის სამ სა­ათ­ზე) პას­პორტ კონ­ტრო­ლის გავ­ლი­სას სი­ცხის გა­ზომ­ვა მთხო­ვეს, რად­გან პას­პორ­ტში ფიქ­სირ­დე­ბა, რომ ორი კვი­რის წინ ვი­ყა­ვი ჩი­ნეთ­ში. პირ­ვე­ლა­დი მო­ნა­ცე­მით სი­ცხე და­ფიქ­სირ­და 37. შემ­დეგ გა­მი­ზო­მეს 47191837ჯერ და ყო­ველ ჯერ­ზე სხვა­დას­ხვა შე­დე­გი გვქონ­და. ერ­თმა­ნეთს გა­და­უ­ჩურ­ჩუ­ლეს, რომ 37-ზე არ ქონ­დათ უფ­ლე­ბა გა­და­ვეყ­ვა­ნე ინ­ფექ­ცი­ურ­ში, ამი­ტომ მი­ზო­მეს სა­ნამ ნერ­ვი­უ­ლო­ბამ პიკს არ მი­აღ­წია.

ამ ყვე­ლაფ­რის ფონ­ზე 7 თვის უნა­ხავ მე­გობ­რებს და ოჯა­ხის წევ­რებს ვხე­დავ­დი ზედა სარ­თუ­ლი­დან და ცრემ­ლებს ვერ ვი­კა­ვებ­დი, თან რომ ვი­ცო­დი დე­დი­კო რა დღე­ში იქ­ნე­ბო­და ნერ­ვი­უ­ლო­ბის­გან. რე­კავ­დნენ ყველ­გან და ძლივს და­ი­ყო­ლი­ეს (არ ვიცი ვინ) გა­დაყ­ვა­ნა­ზე. ბრი­გა­და თა­ვი­სი გამ­ცი­ლე­ბე­ლი სა­პატ­რუ­ლო ეკი­პა­ჟით მო­ვი­და 2 სა­ა­თი­ა­ნი ლო­დი­ნის შემ­დეგ. ბო­ლოს, სა­ნამ მკაც­რად არ მო­ვი­თხო­ვე ან გა­და­ვეყ­ვა­ნე ან სახ­ლში გა­ვეშ­ვი, არ გა­ინ­ძრნენ. აქვე ვი­ტყვი, რა თქმა უნდა არ ვი­ყა­ვი გა­დაყ­ვა­ნის წი­ნა­აღ­მდე­გი და ისე­დაც ვა­პი­რებ­დი ანა­ლი­ზე­ბის გა­კე­თე­ბას თა­ვის და­ზღვე­ვის მიზ­ნით, უბ­რა­ლოდ ფაქ­ტებს გე­ტყვით, რომ გა­მო­იღ­ვი­ძოთ. ბრი­გა­დის ერთ-ერ­თმა ექიმ­მა და­მის­ვა შემ­დე­გი კი­თხვე­ბი: რა მინ­და ჩი­ნეთ­ში როცა ჩი­ნე­ლე­ბი აქ გა­მორ­ბი­ან? არ მინ­და გა­თხო­ვე­ბა და შვი­ლე­ბი? წე­სი­ერ საჭ­მელს მა­ინც თუ ჭა­მენ ჩემს ქა­ლაქ­ში? და ათა­სი რა­სის­ტუ­ლი ხუმ­რო­ბა, რა­ზეც ვუ­პა­სუ­ხე, რომ არა­კო­რექ­ტუ­ლად იქ­ცე­ვა და მერე ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ კი­თხვებს და­უბ­რუნ­და.

ინ­ფექ­ცი­ურ­ში დამ­ხვდნენ უკარ­გე­სი გო­გო­ნე­ბი, მზრუნ­ვე­ლი და გა­მამ­ხნე­ვე­ბე­ლი სი­ტყვე­ბით, რის­თვი­საც მად­ლო­ბა მათ. პა­ლა­ტას რაც შე­ე­ხე­ბა, ვფიქ­რობ აქ მეტი შან­სია იმის, რომ და­ვინ­ფი­ცირ­დე.

2. გა­მო­მიკ­ვლი­ეს ყვე­ლა­ფე­რი და ჯან­მრთე­ლი ვარ, მაგ­რამ არ მიშ­ვე­ბენ სახ­ლში, რად­გან უნ­დათ მეტ­ხანს და­მაკ­ვირ­დნენ. ასე­ვე ჩემს გა­მო­საშ­ვე­ბად სჭირ­დე­ბათ მთავ­რო­ბის ნე­ბარ­თვა. დღეს დე­დი­კოს და­უ­რე­კეს და უთხრეს, რომ ხელი უნდა მო­ა­წე­როს სა­ბუთს, რომ­ლის მი­ხედ­ვით, ჩემი 24 სა­ა­თი­ან­ზე მეტ­ხანს გა­ჩე­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ერთ დღე­ზე უნდა გა­და­ვი­ხა­დოთ 110 ლარი. ამ ყვე­ლაფ­რის ფონ­ზე მარ­ტო ვარ დი­ლი­დან და არც რა­ი­მე გა­მოკ­ვლე­ვა მი­ტარ­დე­ბა და არც რა­ი­მე ანა­ლი­ზის პა­სუხს ვე­ლო­დე­ბი. ოთახ­ში მაქვს ქუ­ჩა­ში გა­სას­ვლე­ლი კარი. შე­მიძ­ლია ავ­დგე და უბ­რა­ლოდ წა­ვი­დე.

3. ახალ ამ­ბებ­ში მო­ის­მენთ რომ მო­ვე­დი მა­ღა­ლი სი­ცხით. რაც არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა სი­მარ­თლეს. ჩი­ნე­თი დავ­ტო­ვე 20 იან­ვარს და ამას გარ­და, ჩემს ქა­ლაქ­ში დღემ­დე არ­ცერ­თი შემ­თხვე­ვა არაა და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი. ჩემს პრო­ვინ­ცი­ა­ში არ ჭა­მენ ისეთ რა­მეს, რაც თქვენ გა­გა­ო­ცებ­დათ. არაა ცხო­ველ­თა ბაზ­რო­ბე­ბი და ხალ­ხს ძაღ­ლის ჭა­მა­ზე ისე­თი­ვე შემ­ზა­რა­ვი რე­აქ­ცია აქვს, რო­გო­რიც მე, თქვენ და ნე­ბის­მი­ერ საღ გო­ნე­ბა­ზე მყოფ ადა­მი­ანს. ვი­დე­ო­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ­დე­ბო­და, არ იყო ჩი­ნეთ­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი, არა­მედ ინ­დო­ნე­ზი­ა­ში. ნუ იჯე­რებთ ყვე­ლა­ფერს რა­საც ახალ ამ­ბებ­ში ის­მენთ ან კი­თხუ­ლობთ. ყვე­ლა­ფე­რი პო­ლი­ტი­კაა ამ ქვე­ყა­ნა­ში და ნუ @@@ვდე­ბით.

4. ჩი­ნე­ლე­ბი არი­ან უსაყ­ვარ­ლე­სე­ბი, ძა­ლი­ან კე­თი­ლე­ბი და უშუ­ა­ლო­ე­ბი. არ იმ­სა­ხუ­რე­ბენ ამას მსოფ­ლი­ოს­გან. ხალ­ხი მა­სი­ურ ამო­წყვე­ტას უსურ­ვებს და იქ მცხოვ­რებ ქარ­თვე­ლებს, სხვა ქარ­თვე­ლე­ბის მიერ და­წე­რი­ლი კო­მენ­ტა­რე­ბი და ჩაგ­ვრა უფრო გვა­ში­ნებს ვიდ­რე ვირუ­სი. ძა­ლი­ან სამ­წუ­ხა­როა ასე­თი რა­სის­ტუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის და­ნახ­ვა მშრო­მე­ლი ერის მი­მართ. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ეს საფ­რან­გეთს, ამე­რი­კას ან რო­მე­ლი­მე თქვენ­თვის მო­სა­წონ ერს რომ და­მარ­თო­და, ჰეშ­თეგ “ფრეი ფორ ფა­რი­ზე­ბით” გულს აი­რევ­დით.

5. ძა­ლი­ან მე­ნატ­რე­ბა ჩი­ნე­თი და იქ მყო­ფი მე­გობ­რე­ბი. მჯე­რა, ჩი­ნე­ლი ხალ­ხი მო­ე­რე­ვა ამ ყვე­ლა­ფერს და მალე და­ვუბ­რუნ­დე­ბით ჩვენს ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბას. მი­ზე­ზი, რის გა­მოც აქ დავ­ბრუნ­დი იყო ის, რომ ამ­სტერ­და­მის ავი­ა­ხა­ზებ­მა ფრე­ნა გა­მი­უქ­მა ჩი­ნე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბით და სხვა ვა­რი­ან­ტე­ბი არ მა­წყობ­და. მიყ­ვარს იქა­უ­რი ჩემი ცხოვ­რე­ბა და იმე­დია, მალე დავ­ბრუნ­დე­ბი.

თქვენ კი­დევ ფრთხი­ლად იყა­ვით, კე­დელ­ზე ად­გი­ლი არ გა­მოგრჩეთ, ხა­ტე­ბით კარ­გად ამო­ავ­სეთ. და ლო­მი­სო­ბას სის­ხლის წვი­მას რომ მო­იყ­ვანთ, მერე გა­იხ­სე­ნეთ ჩი­ნე­ლე­ბი გვე­ლებს რომ ჭა­მენ. სა­ინ­ტე­რე­სოა ისევ ისე ამაზ­რზე­ნად თუ მო­გეჩ­ვე­ნე­ბათ. მად­ლო­ბა ვი­საც არ და­გე­ზა­რათ და წა­ი­კი­თხეთ.中国加油 𝐺𝑜 𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎, 𝑔𝑜 ” – წერს ფე­ის­ბუ­ქის პი­რად გვერ­დზე თა­მუ­ნა ლუ­ტი­ძე.

კომენტარები

სხვა სიახლეები