კახა თარგამაძე: ვინ უნდა მოაწყოს დესტაბილიზაცია? ყბამონგრეულმა გივი თარგამაძემ? ჩიჩვირი რომ აქვს გადმოგდებული?! – “ასავალ-დასავალი”

კომენტარები

სხვა სიახლეები