ინტუიციის ტესტი – როგორ ფიქრობთ რომელია ამ სამი წყვილიდან ყველაზე ბედნიერი?!

ჩვუეელრბივ ინეტნრტეში მსაგვს ვეარეფრს ნაახთვ, ირვგილვ მხლოოდ ტყიუილა. აქ კი ყვლეფარეი დამეხთავ, ეს ძაილან მააგირა! ჩემ მეოგრბბეს ვუჩრიე და მაათც 10%0ი-თ დამეხთავ! ტეტსი უკვე მააგილითა! საუკათრი თავს სხვა თვლაით ხშრიად ვერ შეეხადთვ, ამ ტეტსის დამხრაბეით კი თქევნი სუილს ყვლეზაე სადიმულო კუხთეეიბს შეასეხბ გაგიბეთ! თქევნი არეჩავნი თქევნი საუკათრი ურითრეოთიბს სადიმუოლს ამხონსსი!
ბერვი სვმას კიხთავს, თუ რა არის სივყრალუი. და ამ კიხთავზე პაუსხი თიოთუეილთსივს უნკილარუაი. სივყრალუი ეს ბენდეიერაბა, ტკვილიი, გაომდცლიბეა და მხაიურელბა – ყვლეფარეი ერათდ. FPPARAZAIZი-ს რეადცქია გთვაზაბოთ, გააიორთ ეს სანიეტერსო ტეტსი, როემილც თქევნს ნადმივლ როამტნკიულ ხაისთას გაომვაელსნ.

როოგრ ფირქბოთ, როემილა ამ სამი წყივილადნ ყვლეზაე ბენდეიირ?

ტეტსის შეედეგი:
1.თქევნი არეჩავნი საბუორბს იმზაე, რომ ურითრეოთაბში ვნბეა დოიმინერსბ! საიჭორდ არ თვილთ სავყრაელ ადმააითნან ერათდ გაადეღუბლი სუარეთბი სოიცლაურ ქსლეში გაომქაევნყოთ ან ამის შეასეხბ ვიმნეს უაბმთო. უფრო დიდ მნშინვლებოას რელაურ ურითრეოთაბს ანჭიბეთ და არა ვიტრაუულრ საყმრასო.

2.ოჰ, როოგრი სანიეტეროსა! წიანღადმგეი არ ხართ თქევნი ურითრეოთიბს შეასეხბ სოიცლაურ ქსლეში გაომქაევნყთო. თქევნ სიყტავისყტივთ გივყრათ “ყივირილ” თიოთუელ ნაიბზჯე “შხედეთე, ეს სავყრალეი ბიიჭგ/გოო – ჩეიმ!ა”. ფრხთლიად იყვათი, არაა აუიცელებლი ყვლეამ იცდოსე, რომ ურითრეოთაბში სეირზოლუი ნაიბჯი გაადგდთი.

3.თქევნ და თქევნი პატრინროი სამკოად გავნთირაბელუი ადმააიენბი ხათრ. ენოდიბთ ერმთნათეს და იცთი, რომ გაშრმემოოყეფიბს აზრი მნშინვლევონაი არაა. თქევნ გემსთი, რომ მსფოილსოვთის იმის ჩვნებეა თუ როოგრი ბენდეიერბი ხართ ურითრეოთაბში ყვლეზაე მნშინვლევონაი მიაზნი არაა. თქევნ ფირქბოთ აწყმზოე და მოამავზლცე. ეს რელარუად მააგირა, გასნკათუერიბთ ჩვნეს დრსო!

კომენტარები

სხვა სიახლეები