“ემოციური ვამპირები”, რომლებსაც ქალები უნდა ერიდონ

სიყ­ვა­რუ­ლი თა­ვი­სე­ბუ­რი თა­მა­შია, რო­მელ­ში გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლიც ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად გა­ცი­ლე­ბით მდგრა­დი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან. ქა­ლე­ბი კი მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რო­გო­რი ემო­ცი­უ­რი ინ­დი­ვი­დე­ბი არი­ან. ამი­ტომ არ­სე­ბობს მა­მა­კა­ცე­ბის კონ­კრე­ტუ­ლი კა­ტე­გო­რია, რო­მე­ლიც შე­სა­ნიშ­ნა­ვად მა­ნი­პუ­ლი­რებს სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა გრძნო­ბე­ბით. ისი­ნი თა­ვი­სე­ბუ­რი “ემო­ცი­უ­რი ვამ­პი­რე­ბი” არი­ან, რო­მელ­თაც სა­სურ­ვე­ლია ერი­დოთ. ამას­თან ერ­თად, მათი ამოც­ნო­ბა მარ­ტი­ვად შე­გიძ­ლი­ათ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე:

ტყუ­პი – არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი, თავ­ქა­რი­ა­ნი, საკ­მა­ოდ არამ­დგრა­დი მა­მა­კა­ცია. გა­მუდ­მე­ბით სი­ახ­ლის ძი­ე­ბა­შია. ამი­ტომ მარ­ტი­ვად შე­იძ­ლე­ბა აღ­ფრთო­ვან­დეს ერთ წუთ­ში თქვე­ნით და მე­ო­რე წუთს ისე მო­იქ­ცეს, თით­ქოს სა­ერ­თოდ აღარც ახ­სოვს თქვე­ნი არ­სე­ბო­ბა. თქმა არ უნდა, მისი მხრი­დან ამ­გვა­რი გულ­გრი­ლო­ბა, მტკივ­ნე­უ­ლად იმოქ­მე­დებს ქა­ლის თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბა­ზე. არა­და, ეს უბ­რა­ლოდ მა­ნევ­რია ტყუ­პის მხრი­დან და სხვა არა­ფე­რი, რო­მელ­საც ჭკვი­ან­მა ქალ­მა ღირ­სე­უ­ლად უნდა გა­უძ­ლოს. თუკი თქვენ ამას შეძ­ლებთ, საკ­მა­ოდ დიდი ხნის მან­ძილ­ზე შე­იძ­ლე­ბა გაგ­რძელ­დეს თქვე­ნი რო­მა­ნი ტყუ­პთან.

მო­რი­ე­ლი – მას თა­მა­მად შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ე­ცეს დიპ­ლო­მი – და­ხე­ლოვ­ნე­ბულ მა­ნი­პუ­ლა­ტო­რო­ბა­ში. მო­რი­ე­ლი გა­სა­ო­ცა­რი ინ­ტუ­ი­ცი­ით და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნია, ამი­ტომ ძნე­ლია რამე გა­მო­ა­პა­რო ასეთ კაცს. სა­მა­გი­ე­როდ, თა­ვად მას გაც­ნო­ბის­თა­ნა­ვე ხე­ლის გულ­ზე უდევს თქვე­ნი კომ­პლექ­სე­ბი და სი­სუს­ტე­ე­ბი. ჰოდა, ზუს­ტად ამ “მტკივ­ნე­ულ წერ­ტი­ლებ­ზე” და­გარ­ტყამთ სა­ი­მი­სოდ, რომ თქვე­ნი გამ­ძლე­ო­ბა და გულ­წრფე­ლი ემო­ცი­ე­ბი გა­და­ა­მოწ­მოს. თქმა არ უნდა, ყვე­ლა ვერ უძ­ლებს ამ­გვარ გა­მოც­დას. თუმ­ცა, თუკი მო­რი­ელ­თან თავს არ შე­ირ­ცხვენთ და და­ა­ნახ­ვებთ, რომ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად ძლი­ე­რი, ჭკვი­ა­ნი და უში­შა­რი ქალი ხართ, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში მის­გან პა­ტი­ვის­ცე­მა­სა და სიყ­ვა­რულ­საც დიდი ხნით და­იმ­სა­ხუ­რებთ.

მერ­წყუ­ლი – ერთი შე­ხედ­ვით საკ­მა­ოდ კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი, თით­ქოს­და მარ­ტი­ვი ხა­სი­ა­თის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნი ჩანს, მაგ­რამ ეს მხო­ლოდ ერთი შე­ხედ­ვით. მის საქ­ცი­ე­ლის გა­მოც­ნო­ბა და წი­ნას­წარ პროგ­ნო­ზი­რე­ბა, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად შე­უძ­ლე­ბე­ლია. შე­სა­ბა­მი­სად, მერ­წყუ­ლი მა­მა­კა­ცის­გან ყო­ველ­გვა­რი სა­ხის სი­ურპრი­ზებს შე­იძ­ლე­ბა ელო­დოთ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არ არის, იმა­საც ვერ მიხ­ვდეთ მხო­ლოდ გე­მე­გობ­რე­ბათ თუ თქვენ მი­მართ სე­რი­ო­ზუ­ლი გრძნო­ბე­ბი ამოძ­რა­ვებს. არც ის არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, რომ მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ყო­ველ­გვა­რი წი­ნა­პი­რო­ბის გა­რე­შე შე­მოგ­თა­ვა­ზოთ ქორ­წი­ნე­ბა. რა­ტომ აკე­თებს ამას? უბ­რა­ლოდ ორი­გი­ნა­ლუ­რი ადა­მი­ა­ნია და თქვენც მის თა­მა­შის წე­სებს უნდა აჰ­ყვეთ, თუკი გსურთ, რომ მისი მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი გერ­ქვათ.

წყარო:https://www.ambebi.ge

კომენტარები

სხვა სიახლეები