“აქვს ვენახი… დიდი ლამაზი ეზო, სადაც ლიზასთან ერთად ხშირად იღებს სტუმრებს” – როგორ გამოიყურება მიხეილ სააკაშვილის ელიტარული სახლი “ლესნიკებში”

ამ სო­ფელ­ში კვად­რა­ტუ­ლი მი­წის ნაკ­ვე­თი 2000 დო­ლა­რი ღირს, და­სახ­ლე­ბას კი ლეს­ნი­კი ჰქვია და კი­ე­ვი­დან რამ­დე­ნი­მე კი­ლო­მეტრში მდე­ბა­რე­ობს. სწო­რედ აქ ატა­რებ­დნენ დიდ დროს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი და რა­დას დე­პუ­ტა­ტი ელი­ზა­ვე­ტა იას­კო.

მი­ხე­ილ სა­ა­აკშ­ვი­ლის და­კა­ვე­ბის შემ­დეგ, ლი­ზამ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვი­დეო გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, სა­დაც ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი ამ­ბობს, რომ ის და ლიზა ერთი ოჯა­ხია… წყვი­ლის რო­მა­ნის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია არა­ერ­თხელ გავ­რცელ­და, თუმ­ცა ისი­ნი ამ ფაქტს არ ადას­ტუ­რებ­დნენ. უფრო მე­ტიც, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა ცოტა ხსნის წინ სან­დრა რუ­ლოვსთან და უმ­ცროს შვილ, ნი­კო­ლოზ­თან ერ­თად სა­ბერ­ძნეთ­ში და­ის­ვე­ნა.
სო­ფელ ლეს­ნიკ­ში აგა­რა­კის მშე­ნებ­ლო­ბა ექ­სპრე­ზი­დენ­ტმა 2018 წელს და­ი­წყო. მა­შინ ლეს­ნი­კი კერ კი­დევ არ იყო ისე­თი ელი­ტუ­რი და­სახ­ლე­ბა, რო­გორც უკ­რა­ი­ნა­ში კონ­ჩა-ზას­პაა, მაგ­რამ ეს ად­გი­ლი ნელ-ნელა ივ­სე­ბა მდი­და­რი კი­ე­ვე­ლე­ბის სახ­ლე­ბით.

ლეს­ნიკ­ში ცხოვ­რობს უკ­რა­ი­ნის ყო­ფი­ლი ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრი ნა­ტა­ლია ია­რეს­კო. აქვე მდე­ბა­რე­ობს მომ­ღე­რა­ლი რუს­ლა­ნას ეკო-სა­სახ­ლე მზის პა­ნე­ლე­ბით. მხატ­ვარ სერ­გეი პო­ა­კორ­კოვ­სკის და იუს­ტი­ცი­ის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი რო­მან ზვა­რი­ჩის სახ­ლე­ბი.
მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის რე­ზი­დენ­ცია ვა­ტუ­ტი­ნის ქუ­ჩა­ზეა. კარ­თან სამი დრო­შა ფრი­ა­ლებს, უკ­რა­ი­ნის, სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის. სა­ცხოვ­რე­ბელ კომ­პლექსში შე­დის ბაღი, ავ­ტო­ფა­რე­ხი და კი­დევ პა­ტა­რა სახ­ლი, სა­დაც, სა­ვა­რა­უ­დოდ, მომ­სა­ხუ­რე პერ­სო­ნა­ლი ცხოვ­რობს. სახ­ლთან ყველ­გან არის კა­მე­რე­ბი და სპე­ცი­ა­ლუ­რი ნიშ­ნე­ბი, რომ „ობი­ექ­ტი დაკ­ვირ­ვე­ბის ქვე­შაა“, ხოლო ტე­რი­ტო­რი­ას ჰყავს დაც­ვა.
ოფი­ცი­ა­ლუ­რი დო­კუ­მენ­ტე­ბის თა­ნახ­მად, 2017 წელს 10 ჰექ­ტარ­ზე მეტი მიწა პო­ლი­ტი­კო­სის დე­დამ, გი­უ­ლი ალა­სა­ნი­ამ შე­ი­ძი­ნა.
უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ვებგ­ვერ­დებ­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბის თა­ნახ­მად, ერ­თსარ­თუ­ლი­ა­ნი სახ­ლი და 15 ათა­სი კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რი მიწა მი­ნი­მუმ 450,000 აშშ დო­ლა­რი ღირს.

”2016 წელს, რო­დე­საც ოდე­სი­დან გა­და­ვე­დი კი­ევ­ში და დე­დამ გა­ყი­და ჩემი მშობ­ლე­ბის სახ­ლი თბი­ლი­სის ცენ­ტრში და იყი­და პა­ტა­რა ნაკ­ვე­თი კი­ე­ვის მახ­ლობ­ლად, სა­დაც და­ი­წყო ერ­თსარ­თუ­ლი­ა­ნი სახ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა“,- წერ­და სა­ა­კაშ­ვი­ლი. მისი თქმით, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ფარ­თი 120 კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რი იყო.

მოგ­ვი­ა­ნე­ბით პა­ტა­რა სახ­ლის ად­გი­ლას დიდი შე­ნო­ბა გაჩ­ნდა, ეს სა­ა­კაშ­ვი­ლის აპარ­ტა­მენ­ტია, სა­ი­და­ნაც ძა­ლი­ან უყ­ვარს პირ­და­პი­რი ჩარ­თვე­ბი. აქვს ვე­ნა­ხი, დიდი, ლა­მა­ზი ეზო… ხში­რად იღებს სტუმ­რებს, მას­პინ­ძლობს პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის დე­ლე­გა­ცი­ებს და ცხოვ­რობს კა­ტას­თან ერ­თად. თუმ­ცა გუ­შინ გა­ირ­კვა, რომ იქ ატა­რებ­და დიდ დროს მისი ოჯა­ხის ახა­ლი წევ­რი ლიზა იას­კო. ფო­ტო­ებ­ზე ჩანს, რომ ის და ლიზა სტუმ­რებ­საც იღებ­დნენ.

მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის უკ­რა­ი­ნუ­ლი აპარ­ტა­მენ­ტი არა­ერ­თხელ გამ­ხდა­რა იქა­ურ მე­დი­ა­შიც კი კრი­ტი­კის ობი­ექ­ტი. ერთი წლის წინ ამ თე­მა­ზე ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის დე­დამ გა­ნა­ცხა­და, რომ ქო­ნე­ბა რე­ა­ლუ­რად მას ეკუთ­ვნო­და.

“გა­მარ­ჯო­ბა, მე მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის დედა გი­უ­ლი ალა­სა­ნია ვარ. ახ­ლა­ხან გა­ვარ­კვიე, რომ პა­ი­არ­კოვ­მა ისა­უბ­რა სახლზე, რო­მე­ლიც ჩემ მიერ არის ნა­ყი­დი. ფაქ­ტია, რომ მე ვარ პრო­ფე­სო­რი, დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და პრე­ზი­დენ­ტი სა­ქარ­თვე­ლოს ერთ-ერთი უმ­სხვი­ლე­სი კერ­ძო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის – ეს არის „სა­ქარ­თვე­ლოს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი“, ჩემი ხელ­ფა­სი დიდი ხა­ნია თვე­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 10 ათა­სი დო­ლა­რია, ასე რომ… მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა პა­ტი­ოს­ნად ვშრო­მობ, ისე­ვე რო­გორც ჩემი შვი­ლი”, – ამ­ბობ­და გი­უ­ლი ალა­სა­ნია ვი­დე­ო­ში, რო­მე­ლიც მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა სა­კუ­თარ “ფე­ის­ბუქ­ზე” გა­ავ­რცე­ლა.

რო­გორც მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ამ­ბობს, ეს სახ­ლი სა­უ­კე­თე­სო რამ არის, რაც მას პო­ლი­ტი­კა­ში მოღ­ვა­წე­ო­ბის 25 წლის ის­ტო­რი­ა­ში გა­უ­კე­თე­ბია.

ინ­ტე­რი­ე­რი პას­ტე­ლის ფე­რებ­შია, თუმ­ცა თვალ­ში სა­ცე­მია აქ­ცენ­ტე­ბი, კერ­ძოდ ფე­რა­დი ხა­ლი­ჩა და ცნო­ბი­ლი იტა­ლი­ე­ლი დი­ზა­ი­ნე­რის, ალე­სან­დრო მენ­დი­ნის ხე­ლით შექ­მნი­ლი ულა­მა­ზე­სი სა­ვარ­ძე­ლი.

ეკ­ლექ­ტუ­რი ფერ­თა გამა ლას­კუ­ტე­ბით გე­ო­მეტ­რი­ულ ფი­გუ­რებ­ში გარ­და­იქ­მნე­ბა და ორი­გი­ნა­ლუ­რად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა. სა­ვარ­ძლის სიგ­რძე 105 სმ-ია, სი­გა­ნე – 93 სმ, სა­ზურ­გის სი­მაღ­ლე 42 სმ. სა­ვარ­ძე­ლი 50 კგ-ს იწო­ნის. ფასი სა­შუ­ა­ლოდ 14 ათა­სი ევ­როა.

წყარო: https://www.ambebi.ge

კომენტარები

სხვა სიახლეები